Välkommen till min hemsida!
Pertti Tomminen

Bilder 2007
Räisäläs Kyrka   Josef Stenbäck har ritat kyrkan,  som blev klart 1912.
Under sovjettiden användes kyrka som biograf. 
Fotograf: Vladimir Gorbunov